DAISAKU MATSUBARA

DAISAKU MATSUBARA

--

役職 株式会社ZIPPY 代表取締役
店舗 COCOLONY
名前 DAISAKU MATSUBARA
メッセージ --
得意なイメージ --
得意な技術 --
趣味・マイブーム --